Ölbryggning - Jäsning

e-learning

När kokningen avslutats gäller det att kontrollera så att stamvörtstyrkan rimmar med receptet. Ett prov tas alltså ut, kyls ner och mäts med hydrometern. I bästa fall utfaller mätningen till belåtenhet, i sämsta fall är mätvärdet lägre än den tänkta stamvörtstyrkan och då måste svåra beslut fattas. Om mätvärdet är högre än receptets OG (stamvörtstyrka, Original Gravity) kan en justering av volymen lätt göras med vatten.

Lars Holm Demonstration Ale skall landa på en stamvörtstyrka på motsvarande 50°Öchsle. Om Ågren eller någon annan bakåtsträvare medverkat i sambande med mäskning och lakning kan det ju tänkas att stamvörten närmat sig IOGT-styrka och då måste man som bryggare sätta ner foten. Räddningen stavas numera Dansukker, och oftast räcker det med att tillsätta ett par hundra gram av lämplig kvalitet för att rädda sin brygd.

Exempel A: 22 liter med en OG på 48°Öchsle skall trimmas upp till 50°Öchsle. Beräkningen utgår från att det borde varit 22*50=1100°Extrakt, men dessvärre blev det bara 22*48=1056°Extrakt. Det fattas lite Extrakt, inte så mycket kanske, men väl 44°Extrakt. Frågan är nu hur mycket socker som behövs för att täcka upp vakansen. Ett kilo socker innehåller 375°Extrakt och 44/375 ger 0,15 vilket alltså motsvarar 150 gram. Lös den mängden socker i en dl kokande vatten och tillsätt sockerlagen i den jäsande vörten så är saken klar. Smutt!

Exempel B: Om vörten koncentrerats för mycket under ett effektivt kok blir stamvörtstyrkan måhända för hög. Lösningen på probelet är att pytsa i en skvätt vatten. Om vi tänker oss att vi har 20 liter vört som mäter 54°Öchsle så späds den lätt till 20*54/50=22 liter med 2 liter vatten.


Upp

The Beer Engineer
DEC 2008