Ölbryggning

e-learning

Vanligt förekommande tappanläggning bland hembryggare.
Tjena! 

Det här är en liten kurs i ölbryggning som du kan sitta framför datorn och jobba med. Självklart blir man ingen hembryggare enbart genom teoretiska studier, men med den här kursen som grund kommer du att vara rustad till tänderna när det drar ihop sig inför den första egna brygden.

Ölbryggning består av ett antal moment som vanligtvis utförs i kronologisk ordning. Kursen är därför upplagd med utgångspunkt från dessa moment och vi skall jobba med dem, ett efter ett, i olika avsnitt.

Inför varje avsnitt bör du ladda upp med en god öl, upphälld på ett bra sätt, i ett ändamålsenligt glas. Kunskapen gällande ölbryggning har visat sig gå in bättre om man har god öl till hands. Inköpslistan får du här!

När du förkovrat dig i varje avsnitt kan du mäta din kunskap med hjälp av några snabba kontrollfrågor under rubriken KUNNA.

Efter ivriga studier, när du tagit dig igenom alla avsnitt, är det dags att tentera av kursen. Innan du går in på TENTA för att genomföra detta sista steg inför examen bör du tänka på att du bara har en chans att tentera. Svartlistningen är obönhörlig för de som går in i otid.

OK, se nu till att ha den första produkten i glaset, så kör vi - vi börjar med MÄSKA.

Testfilmer: Här ett inmäskningsklipp.


Upp

The Beer Engineer
JAN 2009