The Beer Engineer

H å k a n  L u n d g r e n

Tjena!

Den här hemsidan är i första hand gjord för att täcka ingenjörns eget behov av ordning och reda beträffande båt-, öl- och islandshästintresset. Jag har en hel del arkivmateriel som jag på det här viset kan bringa en viss ordning i. Uppdateringar sker med ojämna mellanrum när andan faller på eller i samband med någon händelse, t.ex. att ett nytt föl har kommit till världen.

Sidan används dessutom för att bevaka och utveckla en del andra områden. Just nu utvecklas avsnitten: 

Håkan

The Beer Engineer - Håkan Lundgren


BÅT
ÖL
HÄST

2013-09-15